Údržba brzd

Údržbou brzd se rozumí rozebrání komplet celých brzd, vyčistění, promazání plovoucích částí a seřízení ruční brzdy. Výměna brzdové kapaliny dle stavu, který zjistíme pomocí měřicího přístroje kvality brzdové kapaliny.

Cena práce: 1330,- Kč

www.autoopravyfm.cz